Skolen med morgensang, gode timer, glade elever, super SFO og PAF 

Grundoplysninger

Adresse

Ellekildeskolen
Ellekildevej 1 
4990 Sakskøbing


Tlf: 54731770 

Tlf: SFO 54731778

E-mail: [email protected]
Web: http://www.ellekildeskolen.dk
Facebook: https://www.facebook.com/ellekildeskolen/?ref=bookmarks

Skoleleder : Jakob Martinsen
Viceskoleleder: Peter Bisgaard Larsen
SFO leder : Mariann Stidsen
Sekretær: Tine Helberg

Serviceleder: Henning Vendelbo

 

Klassetrin og spor på skolen

Ellekildevej 1
0- 6. klasse med 2 klasser pr. årgang

14 almenklasser + en klasse med to hold for elever med særlige udfordringer. 

Typer af tilbud efter skoletid

Skolens SFO kaldes Kilden og Saxo
Begge bor på Ellekildevej og er for alle elever som tilmelder sig SFO ordningen
Priser kan ses på Guldborgsund Kommunes hjemmeside 

Der er mellem 150 og 200 elever indskrevet i SFO 

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

Guldborgsund Kommune udgiver hvert år en kvalitetsrapport, denne kan ses på skolen og på kommunes hjemmeside.

På Ellekildeskolen tages de obligatoriske Nationale test og Trivselsundersøgelser
Nationale test:
Klasserne deltager i prøvetest for at øve testsituationen
Resultaterne bruges til personalets målsætninger, forældresamarbejdet og skolens generelle indsatser.
Ved skolens klassekonferencer aftales elevrettede indsatser, og støtte.
PPR kan inddrages hvis der behov for yderligere rådgivning 

Trivselsundersøgelserne:
Bruges til indsatser i klasserne og skolens generelle projekter.
Såvel skolens Trivselskontor og PAF indsats er resultat af det store fokus på elevtrivsel.