Skolen med morgensang, gode timer, glade elever, super SFO og PAF 

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 14-06-2018:  337 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

  • Indskolingen (0.-2. klasse): ca. 23.7 elever pr. klasse

  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): ca. 24 elever pr. klasse

 

Karaktergennemsnit

Der er ikke udskoling på Ellekildeskolen, eleverne fortsætter på Sakskøbing skole efter 6. klasse

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Eleverne fortsætter på Sakskøbing skole i 7. klasse.
 

Antal elever pr. pc

1,5 elever pr computer.

Antal lærere

22 lærere.

2 skolepædagoger i Basen samt alle SFO ansatte i fag og understøttende undervisning

16 SFO ansatte