Skolen med morgensang, gode timer, glade elever, super SFO og PAF 

At gøre eleverne så dygtige som de kan.
At gøre eleverne livsduelige i et demokratisk samfund

Dette gøres gennem relationer, struktur og fagligt dygtigt personale


 
Skolen arbejder i hele sit virke efter følgende værdier.
Handleplaner på baggrund af vores værdier er under udarbejdelse. 
 
Voksen/voksen relationer på Ellekildeskolen.
 
 
Respekt og tolerance:
 
·        Udvis gensidig respekt – ligeværdighed mellem faggrupperne
·        Brug et godt og positivt sprogbrug – ”Tal til andre som du selv vil tales til.”
·        Vis åbenhed både med dit verbale sprog og dit kropssprog.
·        Udvis loyalitet over for dine kollegaer.
 
Ansvarlighed og medansvar:
 
·       Vær gode rollemodeller
·       Alle har et fælles ansvar for alle børn hele dagen
·       Synlig anerkendelse fra ledelsen ønskes
 
Fællesskab:
 
·        Opbakning blandt kollegaer – ingen må stå alene
·        Vær opmærksom på hinanden
 
Tryghed og trivsel:
 
·        Synlige strukturer og retningslinier
·        Fælles mål, retninger og normer
·        Synlig ledelse
 
Børn/voksne relationer på Ellekildeskolen
 
 
Respekt og tolerance:
 
·       Tal i øjenhøjde
·       Tal til andre som du selv vil tales til
 
 
Ansvarlighed og medansvar:
 
·        Lær børnene ansvar overfor skolens lokaler og ting
·        Med inddrag børnene i hverdagens normer
·        Giv børnene ejerskab for skolen
 
 
Fællesskab:
 
·        Vær opmærksom på hinanden: ”Hvordan har du det?”
 
 
Tryghed og trivsel:
 
·        Den voksne skal være tydelig og forudsigelig
·        Børnene skal kende rammerne