Skolen med morgensang, gode timer, glade elever, super SFO og PAF 

•       Anvisninger fra personalet skal følges af skolens brugere.
 
Frikvarter:
•       Eleverne må kun færdes på skolens område. Andet skal aftales med personalet.
•       Eleverne må gå til hækken mod Ellekildevej.
•       0.-2. klasse opholder sig kun på legepladsen bag skolen.
•       Der er ikke elever i klasserne/ grupperum/ mediatek/ skolens
•       indendørs-ender. Lokaler låses af personalet.
•       Der kan spises i aulaen hvis der ikke er tid nok i klasserne.
•       Aula er stille- opholdsområde i frikvarteret, hvis eleverne ikke er ude.
•       5. og 6. Klasse kan benytte området ved hal B efter aftaler med personalet .
•       Bordtennis, spil m.m. kan benyttes i aulaen.
•       Personalet sikrer, at eleverne forlader klasserne i frikvarteret og efter skoletid.
•       Der er tilsyn i aula, udendørsområder og arealet ved hal B
•       Legepatruljen skal respekteres.
•       I.T. inventar benyttes IKKE i frikvarteret
 
Eleverne
•       Elever som ikke skal i SFO 1 skal forlade skolen efter undervisningens ophør.
•       I vinterperioden er der intet udefodtøj i klasserne. Sko sættes på hylde ved klassen.
•       Slik / sodavand må nydes ved festlige lejligheder.
•       Mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og kun bruges efter aftale. Se mobilregler/politik
•       Energidrikke accepteres ikke. (koffeindrikke)
•       Rygning i skoletiden accepteres ikke – hjemmet kontaktes ved overtrædelse.
•       Hvis eleverne ønsker at kontakte hjemmet i skoletiden sker det efter aftale med personalet.
•       Toiletbesøg i timerne skal aftales med lærer, og kun 1 af gangen. (Toiletkort anbefales)
•       Alle møder til tiden og er parate til undervisning, både om morgenen og efter frikvarteret.
•       Der sendes regning til hjemmet i tilfælde af hærværk.
(forsikringer anbefales)
 
Personalet
•       Lærerne er parate til undervisning kl. 8.00  / 10.00 / 12.50 i klasserne
•       Klasselærer kontakter hjemmet ved overtrædelser af skolens regler og manglende fremmøde. (pjæk)
•       Elever og lærere følges i samlet flok til og fra aktiviteter/faglokaler, inde som ude.
•       Garderoberne skal være ordnede, klasserne skal være parate til rengøring efter undervisningens ophør.
•       Personalet synliggør samtalemuligheder og kommunikationsrammer overfor forældrene.
 
Forældrene
•       Forældre skal aftale besøg i klasserne med personalet. ( morgensang og akuttilfælde undtaget)
•       Længerevarende samtaler med personalet og ledelsen skal aftales
•       mellem parterne.
•       Kontakt kan ske ved personligt fremmøde efter aftale, telefonisk, via Intra, mail eller pr. brev
 
 
Brug af mobiltelefoner i skoletiden
 
 • Formålet med nedenstående principper er følgende:
 • At lære elever at benytte mobiltelefonen hensigtsmæssigt
 • At skabe ro og plads til læring i dagligdagen
 
Mobiltelefoner i undervisningstiden:
 • må medbringes
 • må benyttes i frikvarteret (kun 3. til 6. klasse)
 • må bruges efter aftale med de voksne i undervisningen, og kun i pædagogisk øjemed
 
Mobiltelefoner i SFO 1 Kilden:
 • må medbringes og være slukket og ligge i skoletasken
 • må bruges efter aftale med de voksne

Mobiltelefon i SFO 2 Saxo:
 • må medbringes og anvendes under almindelig hensyntagen til hinanden
 
Ved overtrædelse og misbrug kan det medføre:
 • at mobiltelefonen inddrages af personalet, indleveres på kontoret og kan hentes efter skoletid
 • at mobiltelefonen ligger på kontoret i undervisningstiden i en aftalt periode
 • at hjemmet indkaldes til møde på skolen
 • at der kan ske bortvisning i henhold til ”cirkulære om god ro og orden” i op til 1 uge
 
Medbringelse af mobiltelefoner, og andet personligt udstyr som I-pad, Gameboy o. lign sker på hjemmets ansvar, og er ikke en del af skolens tilsyn eller opgave